Denominació Social: Marc Iglesias Nogueras

Nom Comercial: cannogueras.com

Domicili Social:c/Santiago Rusiñol, 21 - 08450 Llinars del Vallés, Barcelona. España 

 CIF / NIF:  52158201-C

Teléfon: 00 34 93 841 01 22

E-mail: info@sinpuzzle.com

Nom del Domini: www.cannogueras.com

 

OBJECTE

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

 

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSSABILITAT

 


El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. 

 

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats,
a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs,
comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar
continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.
No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE,
el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de
seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig
de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional
o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.
En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que
pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma
immediata a l'administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.
En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any,
24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat
que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de
força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que
facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la 
normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal,
i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades,
així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en
l'art. 9 dela Llei15 / 1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
i en el Reglament de Desenvolupament dela LOPD.

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació,
edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament,
els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau
disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa
de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics
corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats,
la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització,
requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat
un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor

 


Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. 


El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. 


Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic. INFO@CANNOGUERAS.COM 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Granollers.